Ås Produksjonslab - HovedsidenÅs Produksjonslab AS

Ås produksjonslab as driver oppdragsproduksjon av ikke – sterile, flytende legemidler for landets apotek. Produksjonen følger et opplegg som styres av Serviceproduksjon AS på vegne av Apotekforeningen.

Serviceproduksjon AS har produktansvaret for de preparater som er i rutinemessig produksjon.

Ås produksjonslab as har produksjonsansvaret.

Bedriften kan også påta seg produksjonsoppdrag for andre.

Sortiment: se www.apotek.no.
Preparatenes sammensetning: se www.apotek.no.