Ås Produksjonslab - Ofte stilte spørsmålOfte stilte spørsmål

- Spørsmål: Preparat X har vært utsatt for frost i kjøleskap eller under transport. Kan preparatet fortsatt brukes?
Svar: Det er ikke utført forsøk med å utsett preparatene for frost. Vi kan derfor dessverre ikke gi noe svar på om preparatene tåler denne påkjenningen.