Ås Produksjonslab - SommerferieinfoDiverse informasjon

-Bestilling av spesialproduserte preparater (vedpakninger) kan gjøres til faxnummer 64 97 30 91.

-Preparatmonografier finnes på apotekenes intranett. Monografisamlingen nås slik:

  1. Gå inn på www.apotek.no
  2. Logg inn på Apotekinfo
  3. Under "Serviceproduksjon" trykk på "les mer om apotek-og resepturpreparater"
  4. Nederst på siden er det link til "Apotekpreparater - monografier"

-Reklamasjoner - Henvendelse pr telefon til kontrollsjef Magnhild Hendset på mobiltelefon 91 32 93 78.

-Faglige spørsmål vedrørende preparatene kan rettes til Serviceproduksjon AS.

-Andre spørsmål / henvendelser kan sendes via vårt kontaktskjema, og vil bli besvart straks vi er tilbake fra ferie. Klikk her for svar på spørsmål vi ofte får.